کلیدواژه‌ها = پارامترهای مورفومتری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل ناهنجاری های شبکه زهکشی و ارتباط آن با تکتونیک فعال در حوضه های آبریز شمال تبریز

دوره 7، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 30-47

فریبا کرمی؛ معصومه رجبی؛ کلثوم اباذری


2. بررسی اندازه پیکسل‌ها در مدل رقومی ارتفاع و ارتباط آن با پارامترهای ژئومورفومتری در دشت-سرها (مطالعه موردی جنوب شرقی یزد )

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 143-152

مهدی تازه؛ مریم اسدی؛ مجید صادقی نیا؛ سعیده کلانتری؛ زهره زهیری