کلیدواژه‌ها = یخچال
تعداد مقالات: 4
1. پالیمسست دریاچه‌های قزل‌اوزن

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 97-116

حسن جعفری؛ هژیر محمدی


2. بررسی آثار یخچالی کواترنری زنجان رود

دوره 3، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 16-30

غلام حسن جعفری؛ صیاد اصغری سراسکانرود


3. شواهد یخچال های کواترنر پایانی در حوضه تنگوئیه سیرجان

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 111-128

اسماعیل پاریزی؛ علیرضا تقیان؛ محمدحسین رامشت


4. بررسی عملکرد فرایندهای یخچالی با استفاده از تحلیل آماری قطر سنگ‎های سرگردان (مطالعه‎ی موردی: روستای اسلامیه (فراشاه)، شهرستان تفت)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 13-22

محمد حسین رامشت؛ عباسعلی ولی؛ محسن پورخسروانی؛ محسن دهقانپور؛ طیبه محمودی