کلیدواژه‌ها = مدل قرینه DEM
تعداد مقالات: 1
1. روشی جدید در استخراج مخروط‌افکنه‎ها از مدل رقومی ارتفاع

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 89-100

ابوالقاسم گورابی؛ مصطفی کریمی