کلیدواژه‌ها = مقاطع عرضی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تکامل ساختاری کوههای شمال بیرجند با استفاده از ترسیم مقاطع عرضی

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 122-137

مریم عزتی؛ ابراهیم غلامی؛ سید مرتضی موسوی


2. ارزیابی مورفولوژی مجرای رودخانۀ لیقوان با روش طبقه‌بندی راسگن

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 1-16

شهرام روستائی؛ علی محمد خورشید دوست؛ سمیه خالقی