کلیدواژه‌ها = الگوریتم بهینه‌سازی توافقی ویکور
تعداد مقالات: 1
1. تهیۀ نقشۀ حساسیت‎پذیری زمین‌لغزش دامنه‌های شمالی بینالود بر پایۀ الگوریتم بهینه‎سازی توافقی ویکور

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 19-36

عادل سپهر؛ ابوالفضل بهنیافر؛ عباسعلی محمدیان؛ ابوالفضل عبداللهی