کلیدواژه‌ها = الگوهای فرمی
تعداد مقالات: 1
1. ردیابی مسیرها و بارزسازی مآندرهای قدیمی رودخانه کرخه

دوره 3، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 37-50

مصطفی خبازی؛ عبداله سیف؛ کورش شیروانی؛ مریم نوحه سرا