کلیدواژه‌ها = توده آتشفشانی سهند
تعداد مقالات: 1
1. مورفولوژی و مورفومتری انواع دهانه‌های آتشفشانی در مخروط آتشفشانی سهند

دوره 3، شماره 1، آذر 1393، صفحه 51-64

صیاد اصغری سراسکانرود؛ وحید محمدنژاد آروق؛ مهدی بلواسی