کلیدواژه‌ها = ژئومورفولوژی رودخانه ای و جاجرود
تعداد مقالات: 1
1. طبقه بندی هیدروژئومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با مدل روزگن

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 130-143

صدیقه لایقی؛ امیر کرم