کلیدواژه‌ها = آق لاقان چای
تعداد مقالات: 2
1. پهنه‌بندی خطر سیلاب در حوضه‌ی آبخیز آق لاقان‌چای با استفاده از مدل ویکور

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 231-245

صیاد اصغری سراسکانرود؛ الناز پیروزی؛ بتول زینالی