کلیدواژه‌ها = شاخص‌های مورفومتری
تعداد مقالات: 3
2. فعالیت زمین‌ساخت جوان در پهنه گسلی قم- زفره، ایران مرکزی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 110-129

مریم ده بزرگی؛ محمد مومنی طارمسری


3. ارزیابی تکتونیک فعال ازبک کوه در شمال طبس، ایران مرکزی

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 50-69

محمد مؤمنی طارمسری؛ مریم ده بزرگی؛ علی یساقی؛ رضا نوزعیم