کلیدواژه‌ها = ماسه‌های بادی اهواز
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نو زمین‌ساخت و تغییر اقلیم در تحول پهنه‌های ماسه‌ای شمال خاوری اهواز

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 160-180

مهران مقصودی؛ امیر احمدی؛ سیاوش شایان