کلیدواژه‌ها = پهنه گسلی قم- زفره
تعداد مقالات: 1
1. فعالیت زمین‌ساخت جوان در پهنه گسلی قم- زفره، ایران مرکزی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 110-129

مریم ده بزرگی؛ محمد مومنی طارمسری