کلیدواژه‌ها = حوض سلطان
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ژئودایورسیتی حوضه های آبریز مشرف به دریاچه نمک و حوض سلطان

دوره 10، شماره 2، پاییز 1400، صفحه 84-105

10.22034/gmpj.2021.289193.1277

علیرضا صالحی پور میلانی؛ سید حسن صدوق؛ رسول رفیعی


2. تغییرات مکانی پلایای حوض سلطان در دوره 2016-1991

دوره 5، شماره 4، بهار 1396، صفحه 103-120

منیژه قهرودی تالی؛ خدیجه علی نوری