کلیدواژه‌ها = لندفرم‌های موروثی
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی تکامل دیرینه ژئومرفولوژیک کواترنری حوضۀ آبخیز گزازچای خلخال

دوره 7، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 146-161

رسول صمدزاده؛ پریسا صمیمی هشتجین