کلیدواژه‌ها = آمار مکانی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد شوری خاک با استفاده از داده‌های دورسنجی و آمار مکانی در منطقه سبزوار

دوره 7، شماره 4، بهار 1398، صفحه 31-53

امیر کرم؛ طیبه کیانی؛ ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ زهرا داورزنی