کلیدواژه‌ها = زمین لغزش
تعداد مقالات: 7
2. تاثیرات مورفوژنتیکی تکتونیک فعال بر زمین لغزش در حوضه جاجرود

دوره 7، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 117-135

امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ امیر کرم؛ پریوش کرمی


4. ارزیابی خطر زمین لغزش و ارتباط آن با نوع لندفرم در محیط GIS

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 17-31

مرضیه مکرم؛ مهران شایگان


6. شناسایی عوامل موثرو پهنه بندی خطر زمین لغزش دربخش غربی حوضه آبریز سرندچای

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 114-129

سید اسداله حجازی؛ مریم رنجبریان شادباد