کلیدواژه‌ها = زمین لغزش
تعداد مقالات: 11
2. ارزیابی مخاطره زمین‌لغزش در ارتباط با توسعه شهری پاوه

دوره 10، شماره 1، تابستان 1400، صفحه 172-191

10.22034/gmpj.2021.255130.1221

عبدالمجید احمدی؛ عبدالکریم ویسی


4. پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های نسبت فراوانی و شاخص آماری در حوضه آبخیز اوغان

دوره 9، شماره 4، بهار 1400، صفحه 75-95

10.22034/gmpj.2021.248268.1211

سمیه عمادالدین؛ واله طاهری؛ مسعود محمد قاسمی؛ زهرا نظری گزیک


6. تاثیرات مورفوژنتیکی تکتونیک فعال بر زمین لغزش در حوضه جاجرود

دوره 7، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 117-135

امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ امیر کرم؛ پریوش کرمی


8. ارزیابی خطر زمین لغزش و ارتباط آن با نوع لندفرم در محیط GIS

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 17-31

مرضیه مکرم؛ مهران شایگان


10. شناسایی عوامل موثرو پهنه بندی خطر زمین لغزش دربخش غربی حوضه آبریز سرندچای

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 114-129

سید اسداله حجازی؛ مریم رنجبریان شادباد