کلیدواژه‌ها = زمین لغزش
تعداد مقالات: 13
1. بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در محدوده مخزن سدّ علویان مراغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.267016.1251

شهرام روستایی؛ هاجر حسین زاده دمریق


4. ارزیابی مخاطره زمین‌لغزش در ارتباط با توسعه شهری پاوه

دوره 10، شماره 1، تیر 1400، صفحه 172-191

10.22034/gmpj.2021.255130.1221

عبدالمجید احمدی؛ عبدالکریم ویسی


6. پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های نسبت فراوانی و شاخص آماری در حوضه آبخیز اوغان

دوره 9، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 75-95

10.22034/gmpj.2021.248268.1211

سمیه عمادالدین؛ واله طاهری؛ مسعود محمد قاسمی؛ زهرا نظری گزیک


8. تاثیرات مورفوژنتیکی تکتونیک فعال بر زمین لغزش در حوضه جاجرود

دوره 7، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 117-135

امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ امیر کرم؛ پریوش کرمی


10. ارزیابی خطر زمین لغزش و ارتباط آن با نوع لندفرم در محیط GIS

دوره 6، شماره 4، خرداد 1397، صفحه 17-31

مرضیه مکرم؛ مهران شایگان


12. شناسایی عوامل موثرو پهنه بندی خطر زمین لغزش دربخش غربی حوضه آبریز سرندچای

دوره 3، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 114-129

سید اسداله حجازی؛ مریم رنجبریان شادباد