کلیدواژه‌ها = آبخوان پرآو-بیستون
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مناطق مناسب تغذیه آبخوان کارستی پرآو-بیستون با استفاده از مدل KARSTLOP

دوره 8، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 1-15

مهرنوش قدیمی؛ ساسان زنگنه تبار