کلیدواژه‌ها = تکتونیک
تعداد مقالات: 9
3. بررسی زمین ساخت فعال در شمال حوزه آبخیز دشت بیرجند با استفاده از فاکتور‌های مورفومتریک

دوره 9، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 117-133

10.22034/gmpj.2020.109538

آرزو شفیعی بافتی؛ زینب عباسی؛ سید محمد تاج بخش؛ سید مرتضی موسوی؛ هادی معماریان


4. ارزیابی نقش تکتونیک در برونزد گنبدهای نمکی منطقه زاگرس

دوره 8، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 165-182

محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی نژاد؛ امیر تکین محبی


5. تأثیر تکتونیک در تغییرات نیمرخ طولی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه علامرودشت در جنوب استان فارس)

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 37-52

هادی کریمی؛ عزت اله قنواتی؛ مجتبی یمانی؛ امیر صفاری


7. تحلیل کمی تأثیر لیتولوژی و تکتونیک بر نیمرخ طولی رودخانه مطالعه موردی: رودخانه اوجان چای

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 104-117

مهران مقصودی؛ اصغر نویدفر؛ محمد قنبری؛ علی رضایی


8. مطالعه ژئومورفولوژی (مرفوتکتونیک) بخش میانی طاقدیس کبیرکوه ایلام (محدوده بین پشته اریشت تا امامزاده شاه محمد کوه نشین)

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 104-123

محمدرضا ثروتی؛ محمدمهدی حسین زاده؛ مریم ده بزرگی؛ نورالله نیک پور


9. تأثیر تکتونیک بر لندفرم‎های کواترنری درۀ طالقان

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 19-42

فائزه آفریده؛ اکرم اسدی