کلیدواژه‌ها = ایران مرکزی
تعداد مقالات: 6
1. باز سازی برف مرزهای دائمی کواترنر پایانی در ارتفاعات جنوبی ایران مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.280051.1266

عبداله سیف؛ حجت اله بیرانوند


2. آشکارسازی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر توزیع فضایی گردوغبار در شمال غرب ایران مرکزی

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 90-104

امیر کرم؛ پرویز ضیائیان؛ مجتبی یمانی؛ مریم عنایتی


3. فعالیت زمین‌ساخت جوان در پهنه گسلی قم- زفره، ایران مرکزی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 110-129

مریم ده بزرگی؛ محمد مومنی طارمسری


4. هویت مکانی و نقش آن در تبلور هسته مدنی ایران

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 56-71

محمدحسین رامشت؛ طیبه محمودی؛ مژگان انتظاری؛ عباسعلی ولی؛ علی ربانی


5. ارزیابی تکتونیک فعال ازبک کوه در شمال طبس، ایران مرکزی

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 50-69

محمد مؤمنی طارمسری؛ مریم ده بزرگی؛ علی یساقی؛ رضا نوزعیم