کلیدواژه‌ها = کارست
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی مناطق مناسب تغذیه آبخوان کارستی پرآو-بیستون با استفاده از مدل KARSTLOP

دوره 8، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 1-15

مهرنوش قدیمی؛ ساسان زنگنه تبار


4. پتانسیل‌یابی توسعه کارست با استفاده از منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه دشت سوسن و دشت ایذه)

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 130-141

احمد مزیدی؛ امیر کرم؛ مژگان کوراوند بردپاره