کلیدواژه‌ها = پوشش گیاهی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل رابطه ژئومورفولوژی با پوشش گیاهی با تاکید بر معادله خط خاک

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 46-59

لیلا کاشی زنوزی؛ هایده آرا؛ محمد رحیمی