کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعداد مقالات: 8
2. ارزیابی آسیب پذیری کارست سطحی آبخوان های کارستی ششپیر و برغان با استفاده از منطق فازی

دوره 8، شماره 4، بهار 1399، صفحه 47-62

مهدی کاشفی؛ مژگان انتظاری؛ مریم جعفری اقدم


3. پهنه بندی سیلاب حوضه آبریز آجرلو چای با استفاده از روش L-THIA و منطق فازی

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 155-171

فریبا اسفندیاری دارآباد؛ مسعود رحیمی؛ غلامرضا پور مرتضی


4. پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تلفیق دو مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فازی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کمه، استان اصفهان)

دوره 7، شماره 4، بهار 1398، صفحه 142-159

محمد رضا نوجوان؛ سمیه سادات شاه زیدی؛ محمود داودی؛ هاجر امین رعایا


5. کاربرد منطق فازی در پهنه بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز نازلوچای

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 103-119

شهرام روستائی؛ اسداله حجازی؛ معصومه رجبی؛ نادر جلالی؛ احمد نجفی ایگدیر


6. پتانسیل‌یابی توسعه کارست با استفاده از منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه دشت سوسن و دشت ایذه)

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 130-141

احمد مزیدی؛ امیر کرم؛ مژگان کوراوند بردپاره