کلیدواژه‌ها = فرونشست
تعداد مقالات: 4
1. بررسی فرونشست آبخوان دشت نورآباد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

دوره 8، شماره 4، بهار 1399، صفحه 93-111

نجمه شفیعی؛ لیلاگلی مختاری؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ رحمان زندی


2. پایش فرونشست زمین و ارتباط آن با برداشت آب‌های زیرزمینی مطالعه موردی : دشت کرج – شهریار

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 82-93

امیر صفاری؛ فرهاد جعفری؛ سیدمحمد توکلی صبور


3. استخراج و ارزیابی اثرات پدیده‌های ژئومورفولوژیک ناشی از فرونشست در دشت دامغان

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 60-74

محمد شریفی کیا؛ عباسعلی افضلی؛ سیاوش شایان