کلیدواژه‌ها = تخت سلیمان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کمی ژئومورفوسایت های منطقه تخت سلیمان با استفاده از روش فاسیلوس و همکاران با تاکید بر توسعه ی ژئوتوریسم

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 22-37

مهران مقصودی؛ محمد علیزاده؛ انور شریفی؛ سمیرا حسینی پور