کلیدواژه‌ها = رگرسیون خطی
تعداد مقالات: 2
1. مدل سازی تخمین میزان رسوب رودخانه به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی (نمونه موردی: رودخانه گلرود)

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 196-208

داریوش ابوالفتحی؛ عقیل مددی؛ صیاد اصغری


2. بررسی ویژگی‌های مورفومتری خندق‌ها و ارتباط آن با ویژگی‌های خاک

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 133-145

مرضیه مکرم؛ علیرضا محمودی