کلیدواژه‌ها = سیلاب
تعداد مقالات: 3
2. پهنه‌بندی خطر سیلاب در حوضه‌ی آبخیز آق لاقان‌چای با استفاده از مدل ویکور

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 231-245

صیاد اصغری سراسکانرود؛ الناز پیروزی؛ بتول زینالی


3. تعیین مناطق مستعد سیل با استفاده از پتانسیل‎سنجی عوامل مؤثر (مطالعۀ موردی: رود شاهرود)

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 175-186

مهران مقصودی؛ حسین جوان؛ مجتبی رحیمی؛ صمد عظیمی راد