کلیدواژه‌ها = هولوسن
تعداد مقالات: 4
2. کانی شناسی رسوبات سطوح مختلف ژئومورفیک پلایای سبزوار با توجه به تغییر و تحولات اواخر هولوسن

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 86-102

عادل سپهر؛ ملیحه پورعلی؛ محمدحسینl محمودی قرائی


3. بررسی تغییرات سطح آب دریای خزر در اواخر هولوسن بر اساس سن‌سنجی و مورفولوژی پادگانه‌ها در محدوده جنوب خلیج گرگان

دوره 3، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 114-127

سمیه عمادالدین؛ منصور جعفربیگلو؛ سیدمحمد زمان زاده؛ مجتبی یمانی