کلیدواژه‌ها = زمین‌لغزش
تعداد مقالات: 19
1. پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تلفیق دو مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فازی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کمه، استان اصفهان)

دوره 7، شماره 4، بهار 1398، صفحه 142-159

محمد رضا نوجوان؛ سمیه سادات شاه زیدی؛ محمود داودی؛ هاجر امین رعایا


2. پهنه‌بندی زمین‌لغزش و برنامه مدیریتی کنترل خطر آن در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مدل حائری - سمیعی

دوره 7، شماره 4، بهار 1398، صفحه 176-196

محسن آرمین؛ جمال مصفائی؛ وجیهه قربان نیا خیبری؛ افسانه خیری


6. پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش و خطرپذیری سکونتگاه‌های روستایی در زیر حوضه رودبار با روش تحلیل شبکه(ANP)

دوره 7، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 211-225

مجید پیشنماز احمدی؛ کیوان محمدزاده؛ مهدی ثقفی


7. ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم ماشین پشتیبان‌بردار (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان)

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 15-36

بهاره قاسمیان؛ موسی عابدینی؛ شهرام روستائی؛ عطا الله شیرزادی


14. مدل‌سازی ناپایداری دامنه ای در حوضه آبریز تسوج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS)

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 84-96

جمشید یاراحمدی؛ شهرام روستائی؛ مالک رفیعی


15. پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدلANP(مطالعه موردی: حوضه پیوه‌ژن دامنه جنوبی بینالود)

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 214-230

ابوالقاسم امیر احمدی؛ علی شکاری بادی؛ محمد معتمدی راد؛ مریم بینقی


16. بررسی علل وقوع لغزش‌های سطحی در منطقه جوانرود با استفاده از مدل فرایند محور

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 138-153

پروین زارعی؛ محمود علائی طالقانی؛ علی طالبی


19. تهیۀ نقشۀ حساسیت‎پذیری زمین‌لغزش دامنه‌های شمالی بینالود بر پایۀ الگوریتم بهینه‎سازی توافقی ویکور

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 19-36

عادل سپهر؛ ابوالفضل بهنیافر؛ عباسعلی محمدیان؛ ابوالفضل عبداللهی