دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

لطفا توجه داشته باشید:
ترتیب مقالات آماده انتشار به هیچ وجه دلیل بر انتشار در شماره بعدی نمی باشد.
این مقالات هنوز به صورت فرمت مجله در نیامده اند. بنابراین لطفا برای ارجاع دادن به این مقالات بعد از انتشار ارجاع دهید.
1. ارزیابی تحول‌یافتگی توده کارستی شاهو با استفاده از روش داده‌کاوی تعمیم‌یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.141034

عبدالکریم ویسی؛ ابراهیم مقیمی؛ مهران مقصودی؛ مجتبی یمانی؛ موسی حسینی


2. تحلیل پایداری آبراهه رود گادر از طریق مورفومتری و مقایسه مکانی بازه‌های رودخانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.141037

امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ شیرین محمدخان؛ نادر پروین؛ موسی عباسی


3. ارزیابی میزان جابجایی سطح زمین در دشت کرمانشاه و تاثیر زلزله ازگله بر روند جابجایی با استفاده از روش SBAS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.141038

حمید گنجائیان؛ مجتبی یمانی؛ حمید گورابی؛ مهران مقصودی


4. بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در محدوده مخزن سدّ علویان مراغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.267016.1251

شهرام روستایی؛ هاجر حسین زاده دمریق


5. تاثیر نوزمینساخت بر توالی لندفرم‌های کوهستانی و پایکوهی ناحیه دامغان با استفاده از مدل SPIM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.277140.1261

فاطمه کیارستمی؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ محمدرضا قاسمی؛ سید محمد زمانزاده


6. تعیین مناطق مستعد فرسایش خندقی با استفاده از تابع عضویت فازی(مطالعه موردی:شهر مهر در جنوب استان فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

زینب ظاهری عبده وند؛ کاظم رنگزن؛ مرضیه مکرم


7. ارزیابی دینامیک مورفولوژیکی رودخانه‌ بابل‌رود، استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.299451.1295

رضا اسماعیلی؛ علی شاکری نسب


9. ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی و خطر سیلاب رودخانه گیوی چای با استفاده از شاخص های ژئومورفومتری و مدل HEC-RAS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.290177.1281

فریبا اسفندیاری درآباد؛ منصور خیری زاده؛ مسعود رحیمی


10. شناسایی کانون‌های گردوغبار بر مبنای خصوصیات باد و وضعیت پوشش زمین (مطالعه موردی: استان قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.296815.1290

امیر کرم؛ امیر صفاری؛ علی احمدآبادی؛ علی اناری


11. مدل‌سازی تغییرات فرسایش و رسوب رودخانه سجاسرود قبل و بعد از ساخت سد گلابر با روش GCD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.301032.1299

حسن مظفری؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ فریبا اسفندیاری درآباد


12. تحلیل تاثیر عوامل ژئومورفولوژی در پراکنش سکونتگاه‌های باستانی (مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.298713.1294

مهین پیره؛ مجتبی یمانی


13. کاربرد ژئودایورسیتی در مدیریت محیط (مطالعه موردی حوضه بالادست سد کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.291188.1283

منیژه قهرودی تالی؛ خدیجه علی نوری؛ سجاد فرجادی نیا


15. ارزیابی روش‌های برآورد زمان پیمایش جریان روزمینی و آبراهه‌ای در مدل PGIUHبه منظور شبیه‌سازی هیدروگراف سیل (مطالعه موردی: حوضه آبریز امامه، استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.255354.1223

مهدی امینی؛ موسی حسینی؛ شیرین محمدخان؛ ابراهیم مقیمی؛ مجتبی یمانی


16. شبیه‌سازی الگوریتم الگوی حرکت ذرات رسوبی رودخانه سد اکباتان با استفاده از مدل عددی فلوئنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.290480.1282

علیرضا ایلدرمی


17. ارتباط چشمه های گسلی با فرسایش بادی در محدوده چاله دراَنجیر-بافق (استان یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.141061

اسماعیل پاریزی؛ مجتبی یمانی؛ سیدرضا مهرنیا؛ مهران مقصودی؛ سید موسی حسینی


18. نقش خصوصیات خاک و آستانه توپوگرافی بر فرسایش خندقی در حوضه آبخیز رودخانه شور (شهرستان مُهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.310000.1309

عقیل مددی؛ صیاد اصغری؛ مهری مرحمت