نویسنده = حسین‎زاده، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‎ی مورفوتکتونیک فعّال حوضه‎ی آبخیز حصارک (شمال‎غرب تهران) با استفاده از شاخص‎های مورفومتریک

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 17-34

ندا جباری؛ محمد مهدی حسین‎زاده؛ محمّدرضا ثروتی؛ محمد مهدی حسین‎زاده