نویسنده = جعفربیگلو، منصور
تعداد مقالات: 8
1. مناطق مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک کنونی و آخرین دوره یخچالی درکوهستان بیدخوان

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 72-86

سمیه ذهاب ناظوری؛ منصور جعفربیگلو؛ احمد عباس نژاد؛ سیدمحمد زمان زاده


2. پیش‌بینی سیلاب‌های تاریخی رودخانه کشکان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 118-133

سیدموسی حسینی؛ منصور جعفربیگلو؛ مجتبی یمانی؛ فاطمه گراوند


3. اثرات تغییر پوشش و کاربری زمین در منطقه تجریش بر رژیم آبدهی رودخانه دربند

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 95-113

منصور جعفربیگلو؛ سیدموسی حسینی؛ سمانه ریاحی


4. بررسی تغییرات سطح آب دریای خزر در اواخر هولوسن بر اساس سن‌سنجی و مورفولوژی پادگانه‌ها در محدوده جنوب خلیج گرگان

دوره 3، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 114-127

سمیه عمادالدین؛ منصور جعفربیگلو؛ سیدمحمد زمان زاده؛ مجتبی یمانی


5. پالئولیمنولوژی دریاچه‌ی زریبار براساس ارتباط بین توزیع دانه‌های رسوبی و اجتماع گرده‌های گیاهی در هولوسن

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 95-109

مهران مقصودی؛ منصور جعفربیگلو؛ قاسم عزیزی؛ امید رحیمی


8. بررسی تغییرات بستر و ویژگی‎های ژئومورفولوژیکی رودخانه‎ی گیلان‎غرب در سال‎های 1344 تا 1381

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 87-102

منصور جعفربیگلو؛ سجاد باقری سیدشکری؛ سعید نگهبان؛ طاهر صفرراد