نویسنده = صفرراد، طاهر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات بستر و ویژگی‎های ژئومورفولوژیکی رودخانه‎ی گیلان‎غرب در سال‎های 1344 تا 1381

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 87-102

منصور جعفربیگلو؛ سجاد باقری سیدشکری؛ سعید نگهبان؛ طاهر صفرراد