نویسنده = ذهاب ناظوری، سمیه
تعداد مقالات: 2
1. مناطق مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک کنونی و آخرین دوره یخچالی درکوهستان بیدخوان

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 72-86

سمیه ذهاب ناظوری؛ منصور جعفربیگلو؛ احمد عباس نژاد؛ سیدمحمد زمان زاده


2. شناسایی اشکال فرسایش بادی دشت رفسنجان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 127-144

احمد عباس نژاد؛ سمیه ذهاب ناظوری