نویسنده = هاشمی، سید اقبال
تعداد مقالات: 1
1. پهنه‎بندی ریزش در مسیر ارتباطی پاوه ـ نودشه با استفاده از روش AHP و Expert Choice در محیط GIS

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 145-158

فریبا اسفندیاری درآباد؛ سید اقبال هاشمی