نویسنده = پورموسوی، سید موسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پتانسیل تخریب لرزه‎خیزی با به‎کارگیری مدل‎های چند شاخصه (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی یک شهر تهران)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 57-67

منیژه قهرودی تالی؛ سید موسی پورموسوی؛ سمیه خسروی