نویسنده = خانه باد، محمد
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 43-59

سیدرضا حسین زاده؛ مریم رشیدی؛ عادل سپهر؛ حیدر زارعی؛ محمد خانه باد


2. الگوی مورفولوژیک دره‌های رودخانه سردر و تفتو در شرق و جنوب شرق طبس

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 167-179

وصال یحیی شیبانی؛ محمد خانه باد