نویسنده = افضلی، عباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. استخراج و ارزیابی اثرات پدیده‌های ژئومورفولوژیک ناشی از فرونشست در دشت دامغان

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 60-74

محمد شریفی کیا؛ عباسعلی افضلی؛ سیاوش شایان