نویسنده = موسوی، سیده مهدخت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت بیابان‏زایی با مدل IMDPA در بیابان‏های ساحلی (مطالعه موردی: منطقه شمیل -تخت، استان هرمزگان)

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 17-30

حمید غلامی؛ سیده مهدخت موسوی؛ غلامرضا زهتابیان