نویسنده = رادمنش، فریدون
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی سطوح مختلف رطوبت خاک سطحی در گستره‌ی داده‌های حرارتی و انعکاسی

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 31-49

ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ علی محمد آخوندعلی؛ فریدون رادمنش؛ علی اکبر نوروزی