نویسنده = رفیعی، مالک
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی ناپایداری دامنه ای در حوضه آبریز تسوج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS)

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 84-96

جمشید یاراحمدی؛ شهرام روستائی؛ مالک رفیعی