نویسنده = صادقی نیا، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اندازه پیکسل‌ها در مدل رقومی ارتفاع و ارتباط آن با پارامترهای ژئومورفومتری در دشت-سرها (مطالعه موردی جنوب شرقی یزد )

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 143-152

مهدی تازه؛ مریم اسدی؛ مجید صادقی نیا؛ سعیده کلانتری؛ زهره زهیری