نویسنده = یزدان پناه، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیامدهای برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه ده بالا-کرمان)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 14-26

شیرین محمدخان؛ فاطمه نرماشیری؛ احمد یزدان پناه