نویسنده = حجازی، میر اسداله
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فعالیت زمین ساختی حوضه آبریز میقان از طریق شاخص های ژئومورفیک

دوره 7، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 226-240

میر اسداله حجازی؛ معصومه رجبی؛ جواد وروانی؛ آتنا عسگری


2. تحولات ژئومورفولوژیکی پلایای میقان در کواترنر

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 75-88

میر اسداله حجازی؛ آتنا عسگری؛ بهاره میرزاخانی