نویسنده = مصطفی‌زاده، رئوف
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه الگوی تغییرات زمانی مقادیر دبی و رسوب ماهانه در تعدادی از رودخانه‎های استان آذربایجان غربی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 53-65

فریبا اسفندیاری‌درآباد؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ پیروزه فقه‌زاده