نویسنده = جعفری، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. پایش فرونشست زمین و ارتباط آن با برداشت آب‌های زیرزمینی مطالعه موردی : دشت کرج – شهریار

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 82-93

امیر صفاری؛ فرهاد جعفری؛ سیدمحمد توکلی صبور