نویسنده = غفاریان مالمیری، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کارایی برخی الگوریتم‌های طبقه‌بندی در مطالعه تغییرات لندفرم‌های بیابانی دشت یزد-اردکان

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 57-73

منیره رعیتی شوازی؛ امیر کرم؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری؛ عادل سپهر