نویسنده = گروسی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و پایش تغییرات خط ساحلی دریای عمان در منطقه جاسک

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 119-136

سعید نگهبان؛ کیوان باقری؛ سوسن حیدری؛ لیلا گروسی