نویسنده = قهرودی تالی، منیزه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات خط ساحلی کرانه‌های جنوب‌خاوری دریای خزر طی دوره زمانی 2015-1987

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 15-28

محمدرضا ثروتی؛ رضا منصوری؛ منیزه قهرودی تالی؛ علی نعیمی