نویسنده = مظفری، جواد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه عددی الگوی جابجایی گودال‌های برداشت شن و ماسه با مدل‌ها‌ی یک بعدی و دوبعدی

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 74-89

امیر صمدی؛ اصغر عزیزیان؛ جواد مظفری