نویسنده = عباس نوین‌پور، اسفندیار
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت بیلوردی بر مبنای ترکیب روش‌های DRASTIC و SINTACS

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 135-150

رعنا فعال اقدم؛ عطا الله ندیری؛ اسفندیار عباس نوین‌پور